Tietoa vastuullisesta alkoholinkäytöstä ja kohtuullisuudesta

Ota yhteyttä

Kohtuullisesti.fi on Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton ylläpitämä sivusto, joka haluaa ohjata suomalaisia vastuulliseen ja kohtuulliseen alkoholinkäyttöön runsaan kulutuksen sijaan.

Panimoliitto

Panimoliiton toiminnan lähtökohtana on vastuullisuus. Panimoliitto haluaa aktiivisesti kehittää juomatapakulttuuria kohti vastuullista kohtuukulutusta. Alkoholin väärinkäyttöön ja alaikäisten alkoholinkäyttöön suhtaudumme kielteisesti.

info@panimoliitto.fi